MENU

Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK): teren planowanej  Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych  położony jest w  rejonie Elektrociepłowni  Karolin, która mieści się we wschodniej części Poznania, na prawym brzegu Warty, przy granicy administracyjnej miasta z terenami gminy Czerwonak (miejscowość Koziegłowy).

Tereny te ograniczone są z zachodu ulicą Gdyńską i równoległą do niej linią kolejową, od północy linią kolejową do stacji Poznań – Karolin, od wschodu terenami przemysłowymi (Bridgestone Poznań), od południa terenami nieuporządkowanej zieleni, wśród których mieszczą się pozostałości, zniszczonego podczas II wojny światowej, Fortu IV.

Lokalizacja ta jest optymalna z uwagi na bliskość elektrociepłowni Karolin.  

 

KORZYŚCI Z BUDOWY ITPOK

1 Ochrona środowiska ico1 2Źródło energii ico1 3Edukacja ekologiczna ico1 4Komfort mieszkańców