MENU

Komunikat Miasta Poznania w sprawie zapytań inwestorów do ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania przetargowego pn: "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I".

Komunikat w sprawie zapytania inwestorów 6.05.2011

podgląd