MENU

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę spalarni odpadów w Poznaniu dla przetargu pb: "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I".

System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania.

podgląd