MENU


Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK)
ul. Energetyczna 5
61-016 Poznań
tel.: (+48) 61 66 73 200