MENU

W dniu 22 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta Poznania odbyła się konferencja, której głównym celem było rozpowszechnienie wiadomości związanych z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii oraz planowaniem i gospodarką energetyczną.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane doświadczenia Miasta z pierwszych miesięcy funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w fazie pełnej eksploatacji.

poznanski dzien energii