Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Pierwsze dwa szkolenia z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowaliśmy dla radnych Urzędu Gminy w Swarzędzu. Uczestnikom szkolenia zostały przedstawione sposoby minimalizacji ilości odpadów, a także ukazane korzyści wynikające z ich segregowania oraz z budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Każdy z gości wziął również udział w części warsztatowej zajęć, która polegała na wykonaniu serii ćwiczeń związanych z zastosowaniem metod zagospodarowania odpadów komunalnych. Podczas szkolenia mieszkańcy dzielili się swoimi problemami wynikającymi z doskonalenia systemu gospodarki i z zaangażowaniem proponowali rozwiązania dotyczące ulepszania struktury. Na zakończenie, każdy z gości otrzymał pakiet materiałów informacyjnych dotyczących budowy ITPOK.